อุปกรณ์ DIY

ใช้ประกอบเป็นราวบันได ราวกันตก

 • ราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว
 • ราวสเตนเลสเหลี่ยมขนาด 25×50 มม.
 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา,ผิวแฮร์ไลน์
 • เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
ใช้ประกอบเป็นราวบันได ราวกันตก

 • ไม้สังเคราะห์กลมสีไม้สัก 2 นิ้ว
 • ไม้สังเคราะห์กลมสีโอ๊คแดง 2 นิ้ว
 • ไม้สังเคราะห์กลมสีวอลนัท 2 นิ้ว
 • ลวดลายไม้ชัดเจน
 • เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร
ใช้ประกอบเป็นราวบันได ราวกันตก

 • ราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว
 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา,ผิวแฮร์ไลน์
 • เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อปรับมุม 90 องศา

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านในราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อปรับมุม 90 องศา

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อปรับมุมตามองศาที่ต้องการ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านในราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อปรับมุมตามองศาที่ต้องการ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม 2 นิ้ว เพื่อปรับมุมตามองศาที่ต้องการ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม 2 นิ้ว เพื่อปรับมุมตามองศาที่ต้องการ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับไม้กลม 2 นิ้ว เพื่อปรับมุมตามองศาที่ต้องการ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์

– Page 1 –