ใช้เป็นฐานยึดแผ่นกระจกหนา 10-12 มม.

  • สเตนเลสเกรด 304
  • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้เป็นฐานยึดแผ่นกระจกหนา 10-12 มม.

  • สเตนเลสเกรด 304
  • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้เป็นฐานยึดแผ่นกระจกหนา 10-15 มม.

  • สเตนเลสเกรด 304
  • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์

– Page 6 –