ใช้จับยึดแผ่นกระจกหนา 10 มม.

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้จับยึดแผ่นกระจกหนา 10 มม.

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้จับยึดแผ่นกระจกหนา 12 มม.

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้จับยึดแผ่นกระจกหนา 12 มม.

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้จับยึดแผ่นกระจกหนา 12 มม.

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สำหรับต่อแผ่นกระจกหนา 10 มม.

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้เป็นฐานยึดแผ่นกระจกหนา 10-12 มม.

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์

– Page 5 –