ใช้สวมด้านนอกราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม 2 นิ้ว เพื่อต่อความยาวของราวมือจับ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับไม้กลม 2 นิ้ว เพื่อต่อความยาวของราวมือจับ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านในราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม 25 x 50 มม. เพื่อต่อความยาวของราวมือจับ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านในราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อแยกทิศทางราวมือจับ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านนอกเส้นกันตก 10 มม. เพื่อปรับมุมตามองศาที่ต้องการ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านนอกเส้นกันตกเพื่อปิดปลายเส้นกันตกให้เรียบร้อย

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านนอกเส้นกันตกเพื่อปิดปลายเส้นกันตกให้เรียบร้อย

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสแฮร์ไลน์
ใช้ยึดราวมือจับกลม 2 นิ้ว ติดกับผนังปูน ผนังไม้

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้ยึดราวมือจับเหลี่ยมติดกับผนังปูน ผนังไม้

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้ยึดราวมือจับกลม 2 นิ้ว ติดกับผนังปูน ผนังไม้

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์

– Page 4 –