ใช้สวมปลายราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อปรับองศาในการยึดราวให้ติดกับผนัง

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับสเตนเลสครอบกระจกกลม 2 นิ้ว เพื่อยึดปลายราวมือจับให้ติดกับผนัง

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม 2 นิ้ว เพื่อปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม 2 นิ้ว เพื่อยึดปลายราวมือจับให้ติดกับผนัง

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับไม้กลม 2 นิ้ว เพื่อปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับไม้กลม 2 นิ้ว เพื่อยึดปลายราวมือจับให้ติดกับผนัง

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านในราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม 25 x 50 มม. เพื่อปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม 25 x 50 มม. เพื่อยึดปลายราวมือจับให้ติดกับผนัง

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านในราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อต่อความยาวของราวมือจับ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านในราวมือจับสเตนเลสกลมครอบกระจก 2 นิ้ว เพื่อต่อความยาวของราวมือจับ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์

– Page 3 –