ใช้สวมด้านนอกราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม 25 x 50 มม. เพื่อปรับมุมตามองศาที่ต้องการ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม 25 x 50 มม. เพื่อปรับมุมตามองศาที่ต้องการ

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม 25 x 50 มม. เพื่อปรับมุมตาม 90 องศา

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านในราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านในราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านในราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวเงา
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านในราวมือจับสเตนเลสครอบกระจกกลม 2 นิ้ว เพื่อปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อยึดปลายราวมือจับให้ติดกับผนัง

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์
ใช้สวมด้านนอกราวมือจับสเตนเลสกลม 2 นิ้ว เพื่อยึดปลายราวมือจับทั้ง 2 ด้านให้ติดกับผนัง

 • สเตนเลสเกรด 304
 • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์

– Page 2 –